“Acompanyo a propietaris, equips i organitzacions en el seu desenvolupament i en la seva transformació. Facilito i dinamitzo sessions enfocades a objectius i reptes concrets. Ajudo a desenvolupar habilitats comunicatives, relacionals i comercials”.
Albert Gibert - guidance & facilitation
“Acompanyo a propietaris, equips i organitzacions en el seu desenvolupament i en la seva transformació. Facilito i dinamitzo sessions enfocades a objectius i reptes concrets. Ajudo a desenvolupar habilitats comunicatives, relacionals i comercials”.

Alguns clients