“Acompanyo a organitzacions en el seu desenvolupament i en processos de canvi i transformació”.
Albert Gibert - guidance & facilitation
“Acompanyo a organitzacions en el seu desenvolupament i en processos de canvi i transformació”.
Albert Gibert - Guidance and facilitation

Responc a les teves necessitats de:

Alineació amb el propòsit i els valors i creació d’una visió aspiracional compartida

Desplegament de plans estratègics, o de línies o iniciatives estratègiques, partint de l’anàlisi de necessitats, potencialitats, oportunitats i factors d’èxit

Concreció de la estratègia en plans d’acció definits, acotats i mesurables

Navegació en entorns d’incertesa o complexitat i en processos de canvi i transformació

Establiment d’un estil de lideratge conscient i àgil que permet la millora de processos i la resolució de problemes

Creixement dels equips millorant la col·laboració i evolucionant cap el ple rendiment

Facilitació i dinamització de processos creatius i d’innovació en tots els àmbits de l’organització

Orientació de persones i processos a clients i usuaris

Albert Gibert - Guidance and facilitation

Responc a les teves necessitats de:

Alineació amb el propòsit i els valors i creació d’una visió aspiracional compartida

Desplegament de plans estratègics, o de línies o iniciatives estratègiques, partint de l’anàlisi de necessitats, potencialitats, oportunitats i factors d’èxit

Concreció de la estratègia en plans d’acció definits, acotats i mesurables

Navegació en entorns d’incertesa o complexitat i en processos de canvi i transformació

Establiment d’un estil de lideratge conscient i àgil que permet la millora de processos i la resolució de problemes

Creixement dels equips millorant la col·laboració i evolucionant cap el ple rendiment

Facilitació i dinamització de processos creatius i d’innovació en tots els àmbits de l’organització

Orientació de persones i processos a clients i usuaris

Alguns clients