Servicios - Albert Gibert
“M’encanta ajudar a obrir portes i a ampliar la mirada de la realitat… sempre passen coses increïbles.”

Serveis

La meva activitat es centra en l’acompanyament en el desenvolupament i en processos de canvi i transformació en equips i organitzacions, en la facilitació de la innovació i en la millora d’habilitats comunicatives, relacionals i comercials.

M’agrada participar en projectes amb altres professionals de confiança com els que sorgeixen a The FITA Institute, organització amb vocació internacional de la que soc cofundador.

Desarrollo y cambio - AlbertGibert

DESENVOLUPAMENT I CANVI ORGANITZACIONAL

Acompanyo a organitzacions en:

 • L’alineació amb el propòsit i els valors, i en la definició d’una visió compartida
 • El desplegament de plans estratègics i en la seva concreció en plans d’acció
 • La navegació de la incertesa i d’entorns complexos i canviants
 • L’establiment d’un estil de lideratge conscient i àgil
Desarrollo y cambio - AlbertGibert

DESENVOLUPAMENT I CANVI ORGANITZACIONAL

Acompanyo a organitzacions en:

 • L’alineació amb el propòsit i els valors, i en la definició d’una visió compartida
 • El desplegament de plans estratègics i en la seva concreció en plans d’acció
 • La navegació de la incertesa i d’entorns complexos i canviants
 • L’establiment d’un estil de lideratge conscient i àgil

HIGH PERFORMING TEAMS

He acompanyat equips de qualsevol naturalesa i sector en el seu camí cap el ple rendiment desenvolupant:

 • Integració i confiança
 • Comunicació i coordinació
 • Re-orientació comercial…
High Performing Teams - Albert Gibert
High Performing Teams - Albert Gibert

HIGH PERFORMING TEAMS

He acompanyat equips de qualsevol naturalesa i sector en el seu camí cap el ple rendiment desenvolupant:

 • Integració i confiança
 • Comunicació i coordinació
 • Re-orientació comercial…
Facilitación Innovación - Albert Gibert

FACILITACIÓ I PROCESSOS DE CO-CREACIÓ A MIDA

Dissenyo i facilito workshops enfocats a objectius i reptes concrets:

 • definició de l’estratègia
 • desenvolupament de marca
 • viabilitat de projectes
 • incorporació de l’usuari en la presa de decisions
 • solucions alternatives a problemes complexos
 • alineament de persones i processos amb clients i usuaris…
Facilitación Innovación - Albert Gibert

FACILITACIÓ I PROCESSOS DE CO-CREACIÓ A MIDA

Dissenyo i facilito workshops enfocats a objectius i reptes concrets:

 • definició de l’estratègia
 • desenvolupament de marca
 • viabilitat de projectes
 • incorporació de l’usuari en la presa de decisions
 • solucions alternatives a problemes complexos
 • alineament de persones i processos amb clients i usuaris…

HABILITATS COMUNICATIVES, RELACIONALS I COMERCIALS

Porto anys oferint solucions per a equips i organitzacions que necessiten incorporar o evolucionar diferents habilitats per tal de millorar en les interaccions internes i/o d’obtenir un bon resultat en les relacions externes amb clients i potencials clients.

HABILITATS COMUNICATIVES, RELACIONALS I COMERCIALS - Albert Gibert
HABILITATS COMUNICATIVES, RELACIONALS I COMERCIALS - Albert Gibert

HABILITATS COMUNICATIVES, RELACIONALS I COMERCIALS

Porto anys oferint solucions per a equips i organitzacions que necessiten incorporar o evolucionar diferents habilitats per tal de millorar en les interaccions internes i/o d’obtenir un bon resultat en les relacions externes amb clients i potencials clients.