Albert Gibert- Com treballo

Com treballo

La majoria de projectes en què participo inclouen com a mínim dos dels següents formats:

Acompanyament i Counseling

Per a facilitar i donar el contrast necessari durant els processos de canvi i transformació

Formació i trainings a mida

Per tal de desenvolupar noves habilitats i recursos d’acord a les necessitats de cada realitat

Facilitació de workshops

Per a treballar col·lectivament en qualsevol repte important per la teva organització amb metodologies potents com Lego© Serious Play© i d’altres