CALP

Videos flash de presentació

16 SETEMBRE 2020 · Autor: Albert Gibert

The new leader’s journey

CALP© és el programa que inspira als mànagers i líders de les organitzacions dotant-los de recursos i habilitats per a desenvolupar consciència i autoliderar-se en aquest nou context dominat per la incertesa i la manca de referències.

A partir d’aquest treball interior i d’una comunicació evolucionada, els nous líders poden connectar amb els equips i inspirar-los per tal que esdevinguin àgils i implicats en el canvi continu i la innovació, generant així valor constantment.

Des d’aquest punt, les organitzacions interactuen en l’ecosistema canviant on es troben adoptant una mentalitat global que els permet trencar barreres i obrir-se a noves oportunitats fins ara difícils d’imaginar.

El programa CALP© aprofundeix en 6 àrees fonamentals per al nou lideratge a les organitzacions: la incertesa, l’autolideratge, la comunicació, l’equip, la innovació i el pensament global. Presentem en primícia un tast de cadascuna d’elles en aquesta sèrie de vídeos a càrrec d’Irene Compte i Albert Gibert.

#1 La incertesa

#3 La comunicació

#5 La innovació

#2 L’autolideratge

#4 L’equip

#6 Global Mindset

The new leader’s journey

CALP© és el programa que inspira als mànagers i líders de les organitzacions dotant-los de recursos i habilitats per a desenvolupar consciència i autoliderar-se en aquest nou context dominat per la incertesa i la manca de referències.

A partir d’aquest treball interior i d’una comunicació evolucionada, els nous líders poden connectar amb els equips i inspirar-los per tal que esdevinguin àgils i implicats en el canvi continu i la innovació, generant així valor constantment.

Des d’aquest punt, les organitzacions interactuen en l’ecosistema canviant on es troben adoptant una mentalitat global que els permet trencar barreres i obrir-se a noves oportunitats fins ara difícils d’imaginar.

El programa CALP© aprofundeix en 6 àrees fonamentals per al nou lideratge a les organitzacions: la incertesa, l’autolideratge, la comunicació, l’equip, la innovació i el pensament global. Presentem en primícia un tast de cadascuna d’elles en aquesta sèrie de vídeos a càrrec d’Irene Compte i Albert Gibert.

#1 La incertesa

#2 L’autolideratge

#3 La comunicació

#4 L’equip

#5 La innovació

#6 Global Mindset